Stiger

 

Stiger er tekniske hjælpemidler, der især er beregnede til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et niveau til et andet. Stiger kan være udført i træ, glasfiber, stål og letmetal.

Transportable Stiger

Eksempler på transportable stiger er: enkeltstiger, trappestiger, skydestiger, rullestiger, dobbeltstige/wienerstiger, sammensættelige stiger og kombistiger.

Stiger til normal brug skal opfylde bestemmelserne i DS/INSTA 650 eller EN 131 (Standarderne kan købes ved Dansk Standard www.ds.dk). En stige kan dog også være indrettet på anden lige så forsvarlig måde.

 

Eftersyn

Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst en gang om året.

Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør.

 

Dokumentation

Arbejdstilsynet anbefaler, at der føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater.

Som yderligere tiltag kan der fx anføres information om gennemført eftersyn på selve stigen i form af fx klistermærke (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugeren).

 

Lovgrundlag

Kravet om 12-måneders eftersyn følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af tekniske hjælpemidler § 14 samt At-vejledning B.3.1.1 om Brug af transportable stiger.