Professionel service & montage
Footer Logo

INSTA eftersyn

professionel service & montage
Henok - Service og montage

Henok hjælper med at få styr på sikkerheden

Det er vigtigt at forebygge risici og at minimere arbejdsulykker, derfor er en væsentlig del af virksomhedens indsats, at få en sagkyndig til at gennemføre det lovpligtige eftersyn, regelmæssigt. 

Hvorfor skal der foretages eftersyn og hvem må udføre eftersyn?

Ulykker minimeres, når virksomhederne overholder de lovpligtige reoleftersyn, der er beskrevet i arbejdstilsynets §1109 samt DS/EN normer. 

Den europæiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems – Application and Maintenance of Storage Equipment) giver instruktion om eftersyn af reolinstallationer. 

Stk. 9.4.2.3 om Særligt Sagkyndige siger, 
‘En teknisk kompetent person skal udføre indpektioner mindst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal fremsendes til den person der er ansvarlig for lagerets sikkerhed med observationer samt udbedringsforslag hvis nødvendigt.’

Eftersyn

Ansvar

Virksomheden har pligt til at få gennemført lovpligtige eftersyn af reoler og stiger hver 12. måned.
Et 12 måneders hovedeftersyn skal foretages af en sagkyndig. 
Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har: 

Kendsskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet. 

  1. Kendskab til redskabets brugsanvisning
  2. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal
  3. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdelsmyndighederne vedrørende trucks, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglementet
  4. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller elinstallationer

Det lovpligtige eftersyn kan suppleres med et levetidsforlængende eftersyn hvor teknikeren vil gennemgå sliddele og evt. smøring.
Teknikeren vil udfærdige en rapport med anbefalinger til udskiftning/reparation af diverse dele.

Lagerautomater

Lagerautomater skal efterses min. 1 gang om året, for at sikre brugeren mod tilskadekomst. 
Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med automaten og forevises til Arbejdstilsynet, hvis de anmoder om det.
Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Mobile pallereoler

Mobile palle-/hyldereoler skal efterses min. 1 gang om året, for at sikre brugeren mod tilskadekomst. 
Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med anlægget og forevises til Arbejdstilsynet, hvis de anmoder om det. 
Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele. 

Henok - Service og montage

Shuttle Systemer

Palleshuttler skal efterses min. 1 gang om året for at sikre brugeren mod tilskadekomst. 
Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med shuttlen og forevises til Arbejdstilsynet, hvis de anmoder om det. 
Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Pallereoler

Mobile palle-/hyldereoler skal efterses min. 1 gang om året, for at sikre brugeren mod tilskadekomst. 
Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med anlægget og forevises til Arbejdstilsynet, hvis de anmoder om det. 
Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.