Professionel service & montage
Footer Logo

Eftersyn

Forebyg arbejdsulykker med et lovpligtigt eftersyn af dit lager

Eftersyn af pallereoler, lagerautomater og stiger

Vi hjælper dig med at få styr på sikkerheden

Det er vigtigt at forebygge arbejdsulykker. Derfor er det vedtaget ved lov, at alle lagerreoler, lagerautomater og stiger skal have et eftersyn én gang om året af en sagkyndig – det, vi også kalder et INSTA-eftersyn.

Vi laver eftersyn i hele Danmark

Henok - service og montage af lager og lagerreoler

Det lovpligtige reoleftersyn er beskrevet i Arbejdstilsynets paragraf 1109 og i DS/EN-normer.

eftersyn af alle slags pallereoler mv.

Uanset hvilke lagerreoler, lagerautomater og stiger du har, så har vores sagkyndige uddannelsen til, at kunne tjekke, om de lever op til de gældende lovkrav til sikkerheden. 

Vi laver bl.a. eftersyn af alle slags:

 • Pallereoler (stationære)
 • Mobile pallereoler
 • Lagerautomater
 • Shuttlesystemer
 • Dybdestablingsreoler
 • Gennemløbsreoler
 • Pushbackreoler
 • Kompaktreoler / Arkivreoler
 • Stålreoler
 • Grenreoler
 • Stiger

Eftersynsaftale

Sådan foregår et eftersyn af pallereoler mv.

Vi kommer ud til dig til aftalt tid og gennemgår sikkerheden på dit lager

Du får en lovpligtig rapport, hvor vi beskriver eventuelle fejl og mangler, som udgør en sikkerhedsrisiko

Samtidig får du en række anbefalinger til, hvad du konkret kan gøre for at forlænge levetiden på din lagerreoler, lagerautomater og stiger. For måske er der dele, der bør skiftes, inden de fejler – af hensyn til driftssikkerheden

Ifølge loven har du pligt til at udbedre eventuelle fejl og mangler – for eksempel påkørte bjælker og stigeben. Det sikrer den højeste standard på lageret.

Rapporten skal opbevares på lageret, så du kan vise den til Arbejdstilsynet, hvis de anmoder om det. Du skal nemlig kunne dokumentere eftersynet. De efterfølgende udbedringer skal ligeledes fremgå af rapporten.

Hvad koster det?

Prisen på eftersyn af pallereoler mv. afhænger af størrelsen på dit lager. 
Typisk vil den ligge på mellem DKK 1.250,- og DKK 4.000,-

Prisen er altid inklusive kørsel og en lovpligtig rapport med en oversigt over evt. fejl og mangler – og forslag til løbende vedligehold.

Lovpligtig

Det siger loven

Et påkørt stigeben. For meget vægt på flere bjælker. Et manglende sikkerhedsnet bag en pallereol. Det er bare tre af de ting, der øger risikoen for arbejdsulykker. 

Selv en let påkørsel kan f.eks. ødelægge et stigeben så meget, at hele reolsystemet bliver svækket og tunge kasser nemmere kan falde ned.

Derfor er det vigtigt at få udbedret fejl og mangler, så alle ansatte trygt kan gå på arbejde – og du undgår at få en påtale fra Arbejdstilsynet.

Vores dygtige montører & håndværkere er klar til at hjælpe:

reparer skader på pallereoler mv.

rådgive om nye sikkerhedstiltag
(f.eks. truckværn til at adskille gående & kørende trafik på lageret)

få det rigtige sikkerhedsudstyr hjem til dig

montering af sikkerhedsudstyret

Virksomheder har pligt til at få gennemført et lovpligtigt eftersyn af pallereoler mv. hver 12. måned. 
Eftersynet skal foretages af en sagkyndig.

Med en sagkyndig mener Arbejdstilsynet, at vedkommende har:

den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af lagerreoler, lagerautomater og stiger

kendskab til reolens, automatens og stigens tekniske opbygning og funktion

kendskab til reolens, automatens og stigens brugsanvisning

kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til reolen, automaten og stigen – specielt vedr. anmeldelse, prøvebelastning og journal

kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til reolen, automaten og stigen – f.eks.:
• Færdselsmyndighederne ift. trucks
• Brandmyndighederne ift. redskaber i eksplosionsfarlige områder
• Sikkerhedsstyrelsen i forhold til stærkstrømsreglementet

Kendskab til evt. krav om autorisation eller certificering til specielle arbejdsopgaver – f.eks. svejsning eller el-instalationer

Du skal også have eftersyn, hvis du:

demonterer lagerreoler, flytter og monterer dem igen

får monteret nye lagerreoler eller lagerautomater

Eftersynet skal lave, inden du tager reolerne eller automaterne i brug – og iflg. loven skal det være en sagkyndig, der gennemgår sikkerheden.