INSTA Eftersyn

 

Henok hjælper med at få styr på sikkerheden

Det er vigtigt at forebygge risici og minimere arbejdsulykker, derfor er en væsentlig del af virksomhedernes indsats, at få en sagkyndig til at gennemføre det lovpligtige eftersyn, regelmæssigt.

Hvorfor skal der foretages eftersyn og hvem må udføre eftersyn?

Ulykker minimeres, når virksomhederne overholder de lovpligtige reoleftersyn, der er beskrevet i arbejdstilsynets §1109 samt DS/EN normer.

Den europæiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems – Application and Maintenance of Storage Equipment) giver instruktion om eftersyn af reolinstallationer.

Stk. 9.4.2.3 om Særligt Sagkyndige siger,

“En teknisk kompetent person skal udføre inspektioner mindst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal fremsendes til den person der er ansvarlig for lagerets sikkerhed, med observationer samt udbedringsforslag hvis nødvendigt.” 

Ansvar

Virksomheder har pligt til at få gennemført lovpligtige eftersyn af reoler og stiger hver 12. måned.

Et 12 måneders hovedeftersyn skal foretages af en sagkyndig.

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

  1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion.
  2. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet.
  3. Kendskab til redskabets brugsanvisning.
  4. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal.
  5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende trucks, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglementet.
  6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/ certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller elinstallationer.

 Læs mere:

Pallereoler

Stiger

Lagerautomater

Mobile Pallereoler

Shuttle Systemer