Professionel service & montage
Footer Logo

Shuttle Systemer

Shuttle Systemer

Henok hjælper med at få styr på sikkerheden

Palleshuttler skal efterses minimum 1 gang årligt for at sikre brugeren mod tilskadekomst. 
Der udarbejdes en rapport for eftersynet, som skal opbevares sammen med shuttlen og forevises til Arbejdstilsynet, hvis de anmoder om det. 
Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Hvorfor skal der foretages eftersyn og hvem må udføre eftersyn?

Ulykker minimeres, når virksomhederne overholder de lovpligtige reoleftersyn, der er breskrevet i Arbejdstilsynets §1109 samt DS/EN normer. Den europæiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems – Applicaton and Maintenance of Storage Equipment) giver instruktion om eftersyn af reolinstallationer.

Stk. 9.4.2.3. om Særligt Sagkyndige siger, 
‘En teknisk kompetent person skal udføre inspektioner mindst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal fremsendes til den person der er ansvarlig for lagerets sikkerhed med observationer samt udbedringsforslag hvis nødvendigt.’

Ansvar

Virksomheden har pligt til at få gennemført lovlige eftersyn af reoler og stiger hver 12. måned. 
Et 12 måneders hovedeftersyn skal foretages af en sagkyndig. Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har: 

Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet. 

  1. Kendskab til redskabets brugsanvisning
  2. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal
  3. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdelsmyndighederne vedr. trucks, brandmyndighederne vedr. redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedr. stærkstrømreglementet
  4. Kendskab til evt. krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller elinstallationer

Det lovpligtige eftersyn kan suppleres med en levetidsforlængende eftersyn, hvor teknikeren vil gennemgå sliddele og evt. smøring. 
Teknikeren vil udfærdige en rapport med anbefalinger til udskiftning/reparation af div. dele.