Shuttle Systemer

Palleshuttler skal efterses min. 1 gang om året for at sikre brugeren mod tilskadekomst. Der udarbejdes en rapport for eftersynet som skal opbevares sammen med shuttlen og forevises til Arbejdstilsynet hvis de anmoder om det. Eftersynet består af kontrol af mekanisk sikring og eftersyn af strømførende dele.

Det LOVPLIGTIGE eftersyn kan suppleres med et levetidsforlængende eftersyn hvor teknikeren vil gennemgå sliddele og evt. smøring. Teknikeren vil udfærdige en rapport med anbefalinger til udskiftning/reparation af diverse dele. Sammen med rapporten vil der blive fremsendt et prisoverslag eller fast tilbud om reparation.